Indsatsstrategi og implementering

Få udviklet en stærk indsatsstrategi og få prioriteret de mest effektive redskaber til at implementere den.

 

#1 Vi afhholder en Customer Journey workshop, hvor vi gennemgår kundernes adfærd i de touchpoints der er i forhold til din virksomhed og dens produkter og services. Vi sammenholder det med hvordan virksomhedens agerer i forhold til den adfærd for at finde Painpoints og Gainpoints. Vi idéudvikler, hvor vi kan fjerne friktion og skabe værdi i hele kunderejsen.

Det er fundamentet for at lave et effektivt servicedesign med værdifulde kundeoplevelser i alle touchpoints.

 

#2 Vi udvikler et idékatalog til indsatser, som vi prioriterer i forholdet mellem betydning for kunderne og kravet til interne og eksterne ressourcer. Det kan vi efterfølgende afprøve i vores målgruppe ved onlinetest/interview med kunder og kundeemner. Her får vi afdækket betydningen af de forskellige medier og touchpoints.

Resultatet bliver en rapport med prioriteringer af konkrete indsatser og konkrete mål for de enkelte aktiviteter.

 

#3 Vi sætter mål op for vores indsatser i et dashboard, så vi kan følge udviklingen og lære af den. Kun sådan kan vi hele tiden optimere indsatserne.

 

#4 Valg af underleverandører. Online og offline. Hvad skal outsources? Kan det betale sig at købe på udenlandske portaler?