det bedste afsæt for vækst

Jeg har en gennemprøvet model, der giver dig det bedste afsæt for vækst

Gør dit løfte i markedet skarpt og udnyt dine markedsmuligheder

#1 Først interviewer vi ledelsen, udvikling-/indkøb, salg og marketing. Vi får adgang til alle tilgængelige analyser, rapporter og webstatistikker. Det giver os et billede af online adfærden. Og vi får en status på, hvordan din virksomhed ser jer selv og jeres produkter/services i forhold til kunder og konkurrenter. Her vil der ofte afsløres store interne forskelle på, hvordan I ser styrker og svagheder – og hvad kundeløftet er til markedet.

 

#2 Gennem interviews med jeres kunder, tidligere kunder og kundeemner kortlægger vi, hvad der er driverne i markedet. Hvad der er barrierer og hvem, der ejer de forskellige markedspositioner. Vi kortlægger kundernes anvendelse og betydning af de forskellige medier. Der vil være meget læring, som kunderne ikke vil formidle direkte til virksomheden. Og der vil som regel være store forskelle i forhold til jeres egen opfattelse af markedet og produkterne/servicen.

 

#3 Vi laver en afrapportering, hvor vi beskriver virksomhedens DNA, og hvordan det driver virksomhedens Vision og Mission med forslag til en klar (re)formulering af virksomhedens kundeløfte – relevant, attraktivt og differentierende. Løftet bliver sammen med virksomhedens vision og værdier skrevet ind i den ”Troserklæring”, som alle i virksomheden fremover bekender sig til.